bannerbg-zl-p

ข่าว

ฟังก์ชันแกรนูลเต็มรูปแบบและประสิทธิภาพการผลิตสูง

5,000-10,000 ตันต่อปี-ปุ๋ยอินทรีย์-สายการผลิต

5,000-10,000 ตันต่อปี-ปุ๋ยอินทรีย์-สายการผลิต


เวลาโพสต์: 24 ส.ค. 2565

เรียนรู้เพิ่มเติม เข้าร่วมกับเรา

ผลิตภัณฑ์ซีเมนต์คาร์ไบด์ที่ได้มาตรฐานมีสินค้าคงคลังจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองสามารถผลิตได้ใหม่และแม่พิมพ์เสร็จสมบูรณ์